شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
سلام به همه ي فوتبال دوستان . اين اتاق براي بررسي مشکلات تيم ملي در طول چند سال گذشته مي باشد . عضويت شما برابر با حمايت شما از تيم ملي فوتبال ايران مي باشد .

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ حذف سپاهان و ذوب آهن دو تيم نماينده ايران در جام باشگاه هاي آسيا .
mp3 player شوکر
گروه هواداران تيم ملي فوتبال ايران
vertical_align_top